برگزاری کارگاه آموزشی،آزمایشگاهی و منطقه ای سازمان بهداشت جهانی در پژوهشکده بیماری‌های گوارش وکبد

دکتر مسعود آل بویه عضو هیات علمی این پژوهشکده ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: این کارگاه پنج روزه توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) با همکاری پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد، مرکز تحقیقات بیماری‌های منتقله از آب و غذا مرکز کنترل بیماری‌های وزارت بهداشت و آزمایشگاه مرجع سلامت کشور ۱۱ تا ۱۵ مرداد ماه در پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می‌شود.

روابط عمومی دانشگاه: کارگاه آموزشی، آزمایشگاهی و منطقه ای سازمان بهداشت جهانی درخصوص بیماریهای منتقله از راه آب و غذا و مقاومت میکروبی ۱۵- ۱۱ مردادماه در پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه برگزار می‌شود.

دکتر مسعود آل بویه عضو هیات علمی این پژوهشکده ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: این کارگاه پنج روزه توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) با همکاری پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد، مرکز تحقیقات بیماری‌های منتقله از آب و غذا مرکز کنترل بیماری‌های وزارت بهداشت و آزمایشگاه مرجع سلامت کشور ۱۱ تا ۱۵ مرداد ماه در پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می‌شود.

وی هدف از برگزاری کارگاه مذکور را تقویت مطالعات نظارتی و کنترلی بیماری‌های منتقله از طریق آب و غذا و همچنین بررسی افزایش مقاومت‌های دارویی و آنتی‌بیوتیکی عوامل دخیل در بروز طغیان‌های مرتبط از سوی مدرسان سازمان بهداشت جهانی برشمرد.

دکتر آل بویه خاطرنشان کرد در این کارگاه آموزشی معاونان بهداشتی و متخصصان اپیدمیولوژیست استان‌های سراسر کشور، مسوولان مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر، همکاران دامپزشک و بهداشت محیط و متخصصان آزمایشگاهی حضور خواهند داشت.